Wie zijn wij?

 

Hobbycentrum Nijmegen is een gesubsidieerde organisatie, een activiteitencentrum en ontmoetingsplek met een sociaal maatschappelijk karakter. We bieden mensen van 18 jaar en ouder de gelegenheid om deel te nemen aan creatieve activiteiten of om vrijwilligerswerk te doen. Het doel is dat mensen een fijne tijd bij ons hebben, nieuwe dingen leren, trots naar huis gaan met mooie werkstukken en elkaar inspireren.

Het team van het Hobbycentrum

Het team van het Hobbycentrum bestaat uit een bestuur van 3 personen, 8 personeelsleden en rond de 50 vrijwilligers. Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan deelnemen aan de activiteiten, alles zo goed mogelijk geregeld is en iedereen zich welkom voelt.

De receptie is altijd bemand door Anita Knijf en Marion Cornelissen. De technisch beheerder is Jan Arens, de bedrijfsleider is Nathalie van Raaij en alle activiteiten worden begeleid door onze begeleiders. 

Team Hobbycentrum Nijmegen

Team Hobbycentrum Nijmegen

Anita en Marion (receptie)

Bestuur

Het bestuur van de stichting Hobbycentrum Nijmegen bestaat uit:

Voorzitter: Dhr. J. Sikkenga
Secretaris: Dhr. A.P.J.J. Zopfi
Penningmeester: Dhr. T. van Wanroij

Het bestuur van HcN is vrijwillig en derhalve onbezoldigd.

Vrijwilligers

Het centrum zou niet kunnen bestaan zonder onze vrijwilligers. We hebben op dit moment ongeveer 50 vrijwilligers die bardiensten uitvoeren of deelnemers begeleiden tijdens een activiteit. Begeleiders zijn over het algemeen mensen die een vak of een techniek goed beheersen en die bereid zijn anderen bij te staan met hun kennis en advies. Daarnaast hebben de vrijwilligers en belangrijke rol in het bewaken van het veilig omgaan met machines. 

Mensen, die als vrijwilliger bij HcN willen werken zijn altijd welkom. De openstaande vacatures bekijk je hier. Vrijwilligers bij het hobbycentrum ontvangen geen vergoeding.

In het hobbycentrum kom je om elkaar te ontmoeten. Je leert er veel en het is vooral heel erg gezellig. Zien we jou binnenkort ook eens? Wandel gewoon binnen: je bent van harte welkom!