Privacy- en cookiebeleid

Hobbycentrum Nijmegen is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de mensen waarmee zij werkt en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hobbycentrum Nijmegen houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

 

In het kader van haar dienstverlening legt Hobbycentrum Nijmegen gegevens vast. Dit is het geval wanneer je een abonnement hebt op een nieuwsbrief, gebruik maakt van onze diensten, een klantenaccount hebt, je interesse opgeeft of op een andere wijze je belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact hebt met Hobbycentrum Nijmegen. Bij de gegevens over jou gaat het om contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Hobbycentrum Nijmegen gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Hobbycentrum Nijmegen op de hoogte te houden.

 

Jouw e-mailadres

Als je jouw e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om jou als klant te informeren over voor jou relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Hobbycentrum Nijmegen. Als je hier geen prijs meer op stelt kun je je op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat je ermee hebt ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor jou relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Hobbycentrum Nijmegen.

 

Afmelden

Hobbycentrum Nijmegen houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeuren. Hobbycentrum Nijmegen geeft je in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien je geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kun je dit per e-mail melden bij info@hobbycentrumnijmegen.nl.

 

Inzage en correctie van je gegevens

Je kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Hobbycentrum Nijmegen over je heeft. Als de informatie onjuist is kun je verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van jouw gegevens kunnen via mail worden doorgegeven op info@hobbycentrumnijmegen.nl. Op dit adres kun je ook terecht indien je eventuele vragen hebt over de manier waarop Hobbycentrum Nijmegen met je gegevens omgaat.

 

Klikgedrag en IP-adres

Op de website van Hobbycentrum Nijmegen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Hobbycentrum Nijmegen haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Hobbycentrum Nijmegen ook gebruik van het IP-adres van je computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan je computer wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij je hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

 

Referenties

Referenties van opdrachtgevers en de personen waarmee gewerkt is zullen worden gebruikt ten behoeve van promotionele doeleinden voor Hobbycentrum Nijmegen. De letterlijke referentieteksten kunnen met of zonder naam gebruikt worden. Alleen als de betreffende persoon hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft zullen de teksten onderschreven worden met de al dan niet volledige voor- dan wel achternaam.

 

Wijzigingen

Hobbycentrum Nijmegen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Check daarom regelmatig dit privacybeleid van Hobbycentrum Nijmegen op deze website.

 

COOKIEBELEID

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op je computer achterlaat. De

website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op je computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van je computer verwijderd zodra je je webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op je computer staan, ook na afsluiting van je webbrowser. Hobbycentrum Nijmegen gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies.

Hobbycentrum Nijmegen maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Hobbycentrum Nijmegen. Hobbycentrum Nijmegen maakt incidenteel gebruik van (Google) advertenties, deze maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan je vertoond zijn. Deze cookies worden niet door Hobbycentrum Nijmegen zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt.

 

Hoe kun je cookies weigeren?

Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor je beschikbaar zijn. Op de site van Hobbycentrum Nijmegen kan het voorkomen dat je hyperlinks aantreft naar andere websites. Hobbycentrum Nijmegen kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

 

Belangrijk om te weten

Het gebruik van cookies is veilig. E-mail- en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van

cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.