Doelstelling

De stichting Hobbycentrum Nijmegen wil voor mensen ouder dan 18 jaar, zonder werk of met een kleine baan, voorzieningen tot stand brengen, waardoor deze mensen hun hobby buitenshuis en in het gezelschap van anderen uit kunnen oefenen en waarbij overdracht van vaardigheden een essentieel onderdeel is.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Hobbycentrum Nijmegen bestaat uit:

  • Voorzitter: Dhr. J. Sikkenga
  • Secretaris: Dhr. A.P.J.J. Zopfi
  • Penningmeester: Mevr. G.M. Hubers

Het bestuur van HcN is vrijwillig en derhalve onbezoldigd. Het overige personeel in dienst van de stichting ontvangt een vergoeding op basis van de CAO zorg en welzijn.

Vrijwilligers

Het centrum zou niet kunnen bestaan zonder een grote groep (thans ongeveer 45) vrijwilligers. Dat zijn over het algemeen mensen die een vak of een techniek goed beheersen en die bereid zijn anderen bij te staan met hun kennis en advies. Daarnaast hebben de vrijwilligers en belangrijke rol in het bewaken van het veilig omgaan met machines. Mensen, die als vrijwilliger bij HcN willen werken zijn altijd welkom. Vrijwilligers bij het hobbycentrum ontvangen geen vergoeding.

 
Pagina delen: