De geschiedenis van Hobbycentrum Nijmegen begint eind 1979. De belangenvereniging BWN, die opkwam voor mensen die buiten het arbeidsproces stonden, nam het initiatief voor een StadsHobbyWerkplaats (SHW). Op 8 december 1980 werd de stichtingsakte gepasseerd. Het eerste bestuur, bestaande uit Piet Wielsma, Pierre Clevers en Theo Heuzen, vond een geschikte ruimte onder het postgebouw bij het station. Het bestuur en de eerste leden hadden meteen een gezamenlijke hobby: het inrichten van de ruimte.

Vijftien jaar lang was de werkplaats een centrum waar enkele honderden deelnemers hun creativiteit de vrije teugel konden geven. In 't begin was de SHW een echt mannenbolwerk, maar in de loop der jaren werden er meer technieken aangeboden en werd het ook voor vrouwen aantrekkelijk tijd door te brengen in de werkplaatsen.

In 1996 kwam de aanzegging van de gemeente dat de SHW moest verhuizen. Er werd, voor een periode van twee jaar, een tijdelijke locatie aangeboden op het oude kazerneterrein (Limos). De verhuizing was een race tegen de klok.

In dit nieuwe onderkomen maakte de werkplaats een grote ontwikkeling door. Het aantal personeelsleden groeide van drie naar twaalf. Dat was ook nodig, want het aantal deelnemers bereikte de duizend.

In 2001 (de twee jaar waren er bijna zes geworden) moest er weer worden verhuisd. Een projectontwikkelaar stond te springen om te gaan slopen. Onder die tijdsdruk stemde de gemeente in met een nieuwe (duurdere) bestemming: de voormalige Gamma-vestiging aan de Sint-Hubertusstraat. Achteraf voor de werkplaats een gunstige ontwikkeling. Het gebouw was gedeeltelijk door brand verwoest, maar het bood wel 1800 vierkante meter oppervlakte en mogelijkheden voor een inrichting naar wens. Er werd een grootse prestatie geleverd door personeel, vrijwilligers en deelnemers.

Na de heropening beleefde HcN opnieuw een bloeiperiode: er bleven zich nieuwe deelnemers melden. De laatste jaren stabiliseert het aantal zich.

Al deze jaren heeft de gemeente Nijmegen het werk van de hobbywerkplaats, inmiddels onder de naam Hobbycentrum Nijmegen (HcN), mogelijk gemaakt met ruime subsidies, maar het centrum is niet ontkomen aan de financiële crisis. Het personeelsbestand moest worden ingekrompen en het kost veel moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. HcN heeft de laatste jaren ook contact met de stichting Pluryn, die regelmatig een aantal mindervalide hobbyïsten naar de Sint-Hubertusstraat brengt. Er zijn (in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) ook gesprekken met andere instellingen gaande.

De doelstelling van het hobbycentrum is onveranderd: mogelijkheden bieden voor een goede vrijetijdsbesteding.

 

Pagina delen: