De Belastingdienst erkent HcN als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat wil zeggen dat schenkingen en legaten aan het hobbycentrum aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of erfbelasting.

Wilt u meer weten over St. Hobbycentrum Nijmegen (HcN), dan kunt u hier onze Beleidsnota 2015-2018 inzien,
hier het  JAARVERSLAG 2016 inzien en hier onze JAARREKENING 2016.

Onze oudere  jaarrekeningen en jaarverslagen vindt u hieronder.

JAARREKENING 2012
JAARVERSLAG 2012

JAARREKENING 2013
JAARVERSLAG 2013

JAARREKENING 2014
JAARVERSLAG 2014 

JAARVERSLAG 2015
JAARREKENING 2015

Pagina delen: